Generációkon és határokon átívelő tudás- és értékközvetítés.
Személyes és szakmai kompetencia-fejlesztést segítő projekt és jótékonysági program

A PROJEKT

Generációkon átívelő tudás- és értékközvetítés

„Kihozni magamból és másokból a legtöbb jót. Egy életműnek szánom ezt a különleges virtuális és valós platformot, amely az emberi és szakmai kapcsolatok fejlődését hivatott segíteni, egyéni és közösségi szinten egyaránt. Nemcsak színvonalas nyílt előadások, kerekasztal-beszélgetések, közösségi rendezvények színes palettáját álmodtam meg, hanem egy olyan, a mások iránti tiszteletre, önbecsülésre, a szakmai és személyes kompetencia-fejlesztésre, a hitelességre alapuló, erre igényes közösséget is egyben, amely részvételével, közreműködésével egyúttal jótékony célt is kész támogatni. Hiszem, hogy a projektben résztvevő együttműködő partnerek, előadók és hallgatóság együtt, kéz a kézben, tudásuk és tapasztalataik megosztása révén értéket tudnak egymás felé és a külvilág felé is közvetíteni. Mindezt a földrajzi határok, valamint a generációs, a rangbéli és szociokulturális különbségek áthidalásával, de azok tiszteletben tartása mellett.”

Mi a "gettogetHR" projekt lényege?

Platform és lehetőségek tárháza egy projekt keretében…. A MEGBECSÜLÉS, TISZTELET, Hitelesség, Útmutatás, tapasztalatcsere, nyitottság, szakmaiság, TUDÁSMEGOSZTÁS, empátia, közösség, emberi kapcsolatok, SZEMÉLYES és szakmai önbecsülés platformja

LEHETŐSÉGEK TÁRHÁZA…

 • személyes és szakmai kompetenciák fejlesztése;
 • önbecsülés növelése;
 • egyéni emberi és szakmai értékek, kvalitások felszínre juttatása;
 • segítségnyújtás egyéni kapcsolati tőke megalapozásához; kapcsolatrendszer fejlesztéséhez;
 • pozitív értékközösséghez való tartozás;
 • nemes ügyek támogatása

 területén

…mindezt egy különleges projekt keretében, ahol a résztvevők és együttműködő partnerek egyaránt adnak és kapnak.

Miért épp „gettogetHR” elnevezés?

Mert ez a projekt valóban összehoz…előadókat, hallgatókat; segíteni vágyókat, fejlődni akarókat; fiatalt és bölcs korút; pályakezdőt és tapasztalt vezetőt; szakmákat és rangokat; egyént és közösségeket. Ehhez szükséges azonban a legfontosabb: a másik ember tisztelete, megbecsülése. A projekttel nemcsak földrajzi határok átlépése a cél, hanem segíteni bátran közeledni egymás felé a generációs, rangbéli, és szociokulturális különbségek áthidalásával, azok tiszteletben tartása mellett.

A projekt különlegessége, hogy minden résztvevő egyúttal adományozó is. Az egészséges segíti a gyengébbet….A program minden egyes eseményéből – bel – és külföldi helyszínen egyaránt- jótékony ügyet támogatunk; kiemelt célunk a DMD, azaz Duchenne-féle izombetegséggel küzdő magyar gyermekek támogatása.

Bővebben…

MIT NYÚJTUNK?

 • Professzionális előadók, akik a „gettogetHR” védjegyével rendelkeznek: a projekt olyan minősített szakemberei, akiknek neve garanciát jelent, személyes és szakmai hitelessége megkérdőjelezhetetlen.
 • Speciális, mégis a mindennapjainkhoz szorosan kapcsolódó témák
 • Szakmai értékközösségek egyedülálló platformja, ahol együttműködő partnereink között tudhatjuk többek között a Menedzserasszisztensek Magyarországi Egyesületét, az Országos Humánmenedzsment Egyesületet, az 55 éves jubileumát ünneplő, bécsi magyar „Europa”-Club kultúregyesületet, a Nemzetközi Dunafilharmóniát, Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztalát, Ausztriai Magyar Civil Fórumot, Wiener Christmas Salont, Radisson Blu Béke Hotel Budapestet, Hilton Plaza Viennát, MDE-VUS-t, MDE-VUS Alumnit, a Szécsény-Ért-Ékes Alapítványt, az Ausztriai Magyar Pedagógusok Szervezetét is.
 • A projektben résztvevő együttműködő partnerekkel, támogatókkal, professzionális szolgáltatókkal való közvetlen kapcsolat révén hozzájárulunk a résztvevők:
  • személyes és szakmai kompetenciáinak fejlesztéséhez, önbecsülésük növeléséhez;
  • emberi és szakmai értékeinek, kvalitásainak felszínre juttatásához;
  • kapcsolati tőkéjük megalapozásához; kapcsolatrendszerük fejlesztéséhez ;
  • pozitív és professzionális szakmai értékközösségekhez való tartozásukhoz.

megbecsülés
tisztelet
hitelesség
útmutatás
tapasztalatcsere
nyitottság
szakmaiság
tudásmegosztás
empátia
közösség
emberi kapcsolatok
egyéni és szakmai önbecsülés
platformja

KINEK AJÁNLJUK?

Aktív szakembereknek

Pályát módosítóknak

Pályakezdőknek

Határon túli magyar fiataloknak

Téma iránt érdeklődőknek

Pályakezdők, fiatal szakemberek számára a speciális „Junior“ programunkat
ajánljuk, amelynek keretében kisebb csoportokban nyújtunk lehetőséget az általunk képviselt szakterületek kulisszatitkaiba való bepillantásra; a sajátosságok megismertetésére; igény szerint tanácsot és útmutatást adunk az adott szakterülethez kapcsolódó további képzési lehetőségek, szakmai és személyes követelmények áttekintéséhez; továbbá hozzájárulunk a munkaerőpiacra történő sikeres belépéshez.

Támogatjuk mindazon fiatalok részvételét e projektben, akik elmúltak 18 évesek és gyermekvédelmi gondozásban voltak, de már abban nem részesülhetnek. Nehéz élethelyzetükhöz segítséget kívánunk nyújtani azáltal, hogy ingyenes részvételt biztosítunk számukra (korlátozott számban) minden programunkra; hozzájárulva a munka világába és a közösségi életbe való sikeres integrálódásukhoz.

Kik lehetnek partnerek?

Civil szervezetek, jogi- és magánszemélyek, szolgáltatók, támogatók, bárki, aki aktívan részt kíván venni a projekt megvalósulásában és annak céljaival azonosulni tud; kész segítő kezet nyújtani, jó ügy érdekében mellénk állni.

A partnerek, előadók használhatják a „gettogetHR” logót, mely egyértelmű jelzése annak, hogy egy csodálatos, pozitív, tenniakaró közösséget alkotunk, összetartozunk.

Mi a szerepe a Menedzserasszisztensek Magyarországi Egyesületének?

A „gettogetHR” projekt keretében megvalósuló nyílt jellegű előadások és programok szervezéséhez, technikai lebonyolításához segítő partnerre van szükség. Ebben kizárólagos partner és „professzionális asszisztencia” a Menedzserasszisztensek Magyarországi Egyesülete. Feladata többek között a résztvevők regisztrálása, a részvételi díjak kiszámlázása, az esemény adminisztrációs teendőinek koordinálása, az események lebonyolítása.

Előadások, kerekasztal-beszélgetések az alábbi preferált témákban:

Illem, etikett, protokoll

 • viselkedés-kultúra a mindennapokban
 • stílus és megjelenés: business outfittől a farmerig, stílusosan
 • üzleti protokoll
 • diplomáciai protokoll mindenkinek
 • nemzetközi protokoll és interkulturális kapcsolatok
 • országok és szokások
 • civil szervezetek protokollja
 • digitális etikett

Kommunikáció

 • „Én”-márka építés
 • verbális és non-verbális kommunikáció
 • üzleti levelezés
 • tárgyalástechnikai alapismeretek
 • kommunikációs tréning
 • mikrofon a kézben, avagy média- és közszereplés

Szervezés, asszisztencia, ügyvitel

 • rendezvényszervezés mindenkinek
 • krízismenedzsment
 • stresszkezelés
 • irodai protokoll, protokoll az irodában
 • time management, a hatékony időgazdálkodás
 • felsővezetői asszisztencia kulisszatitkai

Rendszeresen tartunk előadásokat hosszabb időtartamban is, ahol lehetőség nyílik tapasztalatcserére, kérdések megbeszélésére.

Kerekasztal-beszélgetéseink során pedig az adott téma több nézőpontból kerül megvilágításra, ezáltal széleskörű információt kaphatnak a résztvevők.

Mind az előadások, mind a tréningek és workshopok kihelyezett keretek között is megvalósíthatóak, kérje ajánlatunkat titkárságunktól: event.gettogethr@gmail.com

Igény szerint készséggel állunk rendelkezésre magánórák tartása kapcsán is, a hatékony egyéni fejlesztés céljából.

Tervezett rendszeres kulturális programok, tematikus kirándulások, közösségi rendezvények:

 • Bécs magyar emlékei: különleges idegenvezetés (3 óra) –a bécsi ʺEuropaʺ -Club kultúregyesület közreműködésével
 • Gróf Széchenyi István nyomában, Bécstől Bécsig –a bécsi ʺEuropaʺ -Club közreműködésével
 • «Karácsony története, hagyományok, ajándékozási szokások» címmel exkluzív előadást és vezetést tart a helyszínen Gosztola Anita, a bécsi «Wiener Christmas Salon» tulajdonosa.
 • ʺDiplomácia mindenkinekʺ – egyedülálló előadás és idegenvezetés meglepetéshelyszínen

JELENTKEZÉS:

A rendezvényekre vonatkozó pontos dátumok, helyszínek és részvételi feltételek a közösségi felületeken és a honlapon, az Események menü alatt folyamatosan frissítésre kerülnek.

 Az időpontok, programok és helyszínek változtatásának jogát fenntartjuk!