Generációkon és határokon átívelő tudás- és értékközvetítés.
Személyes és szakmai kompetencia-fejlesztést segítő projekt és jótékonysági program

Jelentkezés Partnerként

Együttműködő partner lehet bármely magánszemély, jogi személy, civil szervezet, aki céljainkkal azonosulni tud és aktívan kívánja segíteni munkánkat.

Partnereink erkölcsi és szakmai támogatásával, együttműködésével kívánjuk megvalósítani projektünk programjait, hiszen együtt sokkal többet tehetünk egymásért; együtt haladni tudunk. Fontos számunkra, hogy a személyes kapcsolati és szellemi tőkénket egyaránt megosszuk, határon innen és túl is. Együtt segíteni tudjuk az utánunk következő generációt; egymástól is tanulunk és utat mutathatunk.

Valamennyi partnerünk használhatja a „gettogetHR Partner“ elnevezést.

Presztizst jelent a „gettogetHR“ szakmai értékközösséghez való tartozás. Az együttműködő partnerek között tudhatjuk többek között a Menedzserasszisztensek Magyarországi Egyesületét, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségét, az Országos Humánmenedzsment Egyesületet, az 55 éves jubileumát ünneplő, bécsi magyar „Europa”-Club kultúregyesületet, a Nemzetközi Dunafilharmóniát, a Kodolányi János Egyetemet, a Szécsény-Ért-Ékes Alapítványt, az Ausztriai Magyar Pedagógusok Szervezetét, a Wiener Christmas Salont, a Radisson Blu Béke Budapest szállodát  is.

Miben segítheti egy partner a projektet?

Bármiben…helyszínt biztosít vagy előadást vállal vagy segít eljuttatni az események hírét tagjainak. Minden jószándékú segítségnek örülünk.

A projektben résztvevő együttműködő partnerek, támogatók, professzionális szolgáltatók hozzájárulnak a résztvevők:

  • személyes és szakmai kompetenciáinak fejlesztéséhez
  • önbecsülésük növeléséhez;
  • emberi és szakmai értékeinek, kvalitásainak felszínre juttatásához;
  • kapcsolati tőkéjük megalapozásához; kapcsolatrendszerük fejlesztéséhez ;
  • pozitív és professzionális szakmai értékközösséghez való tartozásukhoz.

Amennyiben szolgáltatást nyújtó partnerként nem igényel díjazást, úgy   automatikusan Támogatói minőségben vesz részt projektünkben és annak jótékonysági céljai megvalósításában.

Eben az esetben Ön jogosult a „gettogetHR partner és támogató“ megjelölés használatára.